toan.chuyencanho@gmail.com 0934543404
Thiết kế BioPhilic

Thiết kế BioPhilic

Hơn 30 Tiện Ích Đẳng Cấp

Hơn 30 Tiện Ích Đẳng Cấp

Mặt Bằng Block C - 357 căn

0934543404 Nhận tư vấn
Mặt Bằng Block C - 357 căn
170 Lò Lu, Quận 9 , Thủ Đức
2ty2
  • MB Block C
  • MB TẦNG 2
  • MB TẦNG 3,6
  • MB TẦNG 4,5
  • MB TẦNG 7
  • MB TẦNG 8
  • MB TẦNG 9
  • MB TẦNG 10,11,16,17
  • MB TẦNG 13,14
  • MB TẦNG 12,15,18,19

Mặt Bằng Block C - 357 căn

MB Block C

Thiết Kế tháp C căn hộ Elysian quận 9 - có 357 căn

 

MB TẦNG 2

MB TẦNG 3,6

MB TẦNG 4,5

MB TẦNG 7

MB TẦNG 8

MB TẦNG 9

MB TẦNG 10,11,16,17

MB TẦNG 13,14

MB TẦNG 12,15,18,19

Copyright © 2023 tuvannha.com - All Rights Reserved | Design by Subiweb.com  

0934543404